Najbolji tarot

Najbolji Tarot majstori predstavljaju duhovnu disciplinu koja nam pruža mogućnosti da lakše saznamo važne poruke Kozmosa. Vodi nas i kroz mistična područja života, ali i ukazuje nam na sve ono što ne možemo vidjeti u fizički vidljivom svijetu. Najbolji tarot je naša mogućnost samospoznaje, spoznaje vlastitoga Ja, kao i spoznaje vlastitih puteva.

Najbolji tarot nam pruža mogućnosti da kroz grupe pitanja dođemo do ključnih odgovora koji su nam neophodni na putu ka uspjehu.

Najbolji tarot sadrži odgovore na sljedeća pitanja:

 • Kako trebam urediti svoj ljubavni život da bih bila zadovoljna/zadovoljan;
 • Kako da se postavim prema partneru kad me živcira a da ne izazovem konflikt;
 • Kako da najbolje i najproduktivnije organiziram svoj posao;
 • Kako da dođem do novog posla;
 • Postoje li stavke koje ne vidim u svom životu a koje su važne;
 • Jesam li otplatila/otplatio karmičke dugove;
 • Kojem se segmentu svog života najviše trebam posvetiti;
 • Kako da unaprijedim svoju komunikaciju;
 • Imam li duhovne čuvare u ovom životu;
 • Koja je moja najbolja energetska karika u ovom životu;
 • Kojim putem da krenem kako bih došao do uspjeha u poslovanju;
 • Imam li svoju sretnu zvijezdu i na koji način ona djeluje;
 • Imam li otvorenu liniju za prekooceanska putovanja…

najbolji tarot

Ovo je samo dio cjeline pitanja koje sadrži najbolji tarot i koji će nam pomoći da najbolje organiziramo vlastiti život.

Tarot karte postoje u više verzija i svaka oslikava određene, specifične simbole. No bit svakog tarota je u tome da nam ukaže na ono najbolje, ali i na situacije u kojima griješimo i što trebamo promijeniti na putu ka uspjehu.

Pojedine nam karte iz tarota ukazuju na elemente iznenadnih velikih preokreta u životu na koje ne možemo utjecati, dok druge ukazuju na potencijalne teškoće koje bi mogle otežavajuće djelovati na naš život. Jednostavno, najbolji nam tarot ukazuje na sve one nepoznanice od životne važnosti, ali ujedno i šalje univerzalne poruke koje su za naše opće dobro.

Najbolji tarot centar je veoma širok pojam, ali nam prediktivno ukazuje na to da se u Kosmosu nalaze odgovori na sva naša pitanja. Energija tarota je veoma moćna i daje nam perceptivni uvid u viša saznanja.